Ескана Инвест 96

Взривното вещество „Грубодисперсен амонит 79/21”

Взривното вещество „Грубодисперсен амонит 79/21” е предназначено за извършване на взривни работи в открити обекти,в сухи или овлажнени,без течаща вода забои при температура на въздуха в околната среда от минус 35° С до 50° С.

Съгласно БДС 14363-90 взривно вещество „Грубодисперсен амонит 79/21”се отнася към промишлените взривни вещества от II клас .

Съгласно Правилника по безопасност на труда при взривните работи-1997 год. взривно вещество „Грубодисперсен амонит 79/21 ” по степен на опасност,при всякакъв вид дейност се отнася към втора група.

Съгласно Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по пътищата (ADR) , взривното вещество „Грубодисперсен амонит 79/21” се отнася към клас 1, подклас 1.1,група на съвместимост D-(1.1.D).

Грубодисперсните амонити се произвеждат в две модификации – с люспест тротил„Грубодисперсен амонит 79/21Л” и гранулиран тротил „Грубодисперсен амонит 79/21 В”.


Физико-химични и взривни показатели

Показател Характеристика
Насипна плътност, кg/m3 900-1000
Минимален междинен детонатор 72 g пресовка от ТНТ
Оптимален междинен детонатор 400 g пресовка от ТНТ450 g бустер
Критичен диаметър в полиетиленов шлаух, mm 90
Стабилен диаметър в полиетиленов шлаух, mm 150
Скорост на детонация при стабилен диаметър и оптимален междинен детонатор, m/s, не по-малко от 3100


Теоретични характеристики

Показател Характеристика
- кислороден баланс, % 0.26
- обем на газообразните продукти на взрива, l/kg 892
Топлина на взрива, kJ/kg 3003
Заявка за закупуване

КОНТАКТИ

ЕСКАНА ИНВЕСТ 96 АД

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
9010 гр. Варна
ул. “Архитект Петко Момилов” № 26

т. 052 383155, 052 303127, факс:052 303475
e-mail: 
office@eskana.com

Заявка
За закупуване на взривни материали
Име*
Фамилия*
Фирма*
Имейл*
Телефон*
Искани взривни материали
Необходими количества
Срок на доставка
Транспорт
от - до
Охрана
Къде?
Уточнения*
Моля, попълнете символите Ескана Инвест 96
Затвори
Заявка
За транспорт и охрана
Име*
Фамилия*
Фирма*
Имейл*
Телефон*
Дата
Транспорт
от място
до място
Разрешително от МВР
Охрана
Изисквания
Уточнения*
Моля, попълнете символите Ескана Инвест 96
Затвори
Заявка
За обучение
Име*
Фамилия*
Фирма*
Имейл*
Телефон*
Обучение по
Период на провеждане
Брой участници
Уточнения*
Моля, попълнете символите Ескана Инвест 96
Затвори