Ескана Инвест 96

Взривно вещество „Грубодисперсен амонит 70/30”

Взривно вещество „Грубодисперсен амонит 70/30” е предназначено за извършване на взривни работи в открити условия,неопасни по газ и прах,в сухи или слабооводнени сондажи,без течаща вода при температура на въздуха от минус 35 до 500 С. Съгласно БДС 14363-90 „ Грубодисперсен амонит 70/30 ” се отнася към промишлените взривни вещества от I клас. Съгласно Правилника по безопасност на труда при взривните работи 1997 г.по степен на опасност,при всякакъв вид дейност се отнася към втора група.Съгласно Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по пътищата (ADR), взривно вещество „ Грубодисперсен амонит 70/30 ” се отнася към клас 1 , подклас 1.1, група на съвместимост D-(1.1.D) Грубодисперсните амонити се произвеждат в две модификации – с люспест тротил„Грубодисперсен амонит 70/30 Л” и гранулиран тротил „Грубодисперсен амонит 70/30 В”


Физико-химични и взривни показатели

Показател Характеристикa
Насипна плътност, кg/m3 980-1100
Критичен диаметър в полиетиленов шлаух, mm 80
Стабилен диаметър в полиетиленов шлаух, mm 120
Минимален междинен детонатор 72 g пресовка от ТНТ
Оптимален междинен детонатор 400 g пресовка от ТНТ
Скорост на детонация при стабилен диаметър и оптимален междинен детонатор, m/s, 3300

 

Теоретични характеристики

Показател Характеристика
- кислороден баланс, % минус 8,2
- обем на газообразните продукти на взрива, l/kg 913,9
- топлина на взрива, kJ/kg 4026

 

Заявка за закупуване

КОНТАКТИ

ЕСКАНА ИНВЕСТ 96 АД

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
9010 гр. Варна
ул. “Архитект Петко Момилов” № 26

т. 052 383155, 052 303127, факс:052 303475
e-mail: 
office@eskana.com

Заявка
За закупуване на взривни материали
Име*
Фамилия*
Фирма*
Имейл*
Телефон*
Искани взривни материали
Необходими количества
Срок на доставка
Транспорт
от - до
Охрана
Къде?
Уточнения*
Моля, попълнете символите Ескана Инвест 96
Затвори
Заявка
За транспорт и охрана
Име*
Фамилия*
Фирма*
Имейл*
Телефон*
Дата
Транспорт
от място
до място
Разрешително от МВР
Охрана
Изисквания
Уточнения*
Моля, попълнете символите Ескана Инвест 96
Затвори
Заявка
За обучение
Име*
Фамилия*
Фирма*
Имейл*
Телефон*
Обучение по
Период на провеждане
Брой участници
Уточнения*
Моля, попълнете символите Ескана Инвест 96
Затвори