Ескана Инвест 96

Взривно вещество „ЕСКАНФО”

Взривното вещество е предназначено за взривни работи в открити и подземни обекти, неопасни по газ и прах, в сухи забои, при температура от минус 30 до 40 С. Представлява механична смес от порьозен амониев нитрат и дизелово гориво.

Съгласно БДС 14363-90 взривно вещество „Есканфо” се отнася към промишлените взривни вещества от II клас. Съгласно Правилника по безопасност на труда при взривните работи 1997 г. по степен на опасност, при всякакъв вид дейност се отнася към втора група.

Съгласно Европейската спогодба за превоз на опасни товари по пътищата (ADR), взривно вещество „Есканфо” се отнася към клас 1, подклас 1.5. , група на съвместимост D-(1.5.D)


Физико-химични и взривни показатели

Показател Характеристика
Насипна плътност, кg/m3, не по-малко от 750
Критичен диаметър в полиетиленов шлаух ,mm, не повече от 50
Стабилен диаметър в полиетиленов шлаух,mm, не повече от 90
Минимален междинен детонатор 72 g пресовка ТНТ
Оптимален междинен детонатор 400 g пресовка от ТНТ
Скорост на детонация, m/s, не по-малко от 3100
Токсични газове в условен СО, l/kg, не повече от 50-70


Теоретични характеристики

Показател Характеристика
- кислороден баланс, % минус 3 до 0
- обем на газообразните продукти на взрива, l/kg 980
- топлина на взрива, kJ/kg 3852
Заявка за закупуване

КОНТАКТИ

ЕСКАНА ИНВЕСТ 96 АД

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
9010 гр. Варна
ул. “Архитект Петко Момилов” № 26

т. 052 383155, 052 303127, факс:052 303475
e-mail: 
office@eskana.com

Заявка
За закупуване на взривни материали
Име*
Фамилия*
Фирма*
Имейл*
Телефон*
Искани взривни материали
Необходими количества
Срок на доставка
Транспорт
от - до
Охрана
Къде?
Уточнения*
Моля, попълнете символите Ескана Инвест 96
Затвори
Заявка
За транспорт и охрана
Име*
Фамилия*
Фирма*
Имейл*
Телефон*
Дата
Транспорт
от място
до място
Разрешително от МВР
Охрана
Изисквания
Уточнения*
Моля, попълнете символите Ескана Инвест 96
Затвори
Заявка
За обучение
Име*
Фамилия*
Фирма*
Имейл*
Телефон*
Обучение по
Период на провеждане
Брой участници
Уточнения*
Моля, попълнете символите Ескана Инвест 96
Затвори