Ескана Инвест 96

За Ескана Инвест 96

Фирма „Ескана Инвест 96” АД е създадена през 1996 година като частно акционерно дружество с основен предмет на дейност участие в процеса на преватизация на държавни и общински предприятия.

През 1999 г. Дружеството разви дейността си в производство, търговия и съхранение на взривни вещества за граждански цели.

От 2006 г. Дружеството предоставя на комплексни услуги в сферата на транспорт на опасни товари по шосе от клас I, проектиране и извършване на технологични и специални взривни работи и дейности с взривни материали.

От 2008 г. в дейността са включени частната охранителна дейност и обучение на основен персонал за взривни работи.

2012 г. е подписан Договор за технологичен лиценз с AUSTIN POWDER INTERNATIONAL, USA за производство на емулсионни взривни вещества и взривни вещества тип “тежко АНФО”

2013 г. започва изграждането на Завод за производство на емулсионни взривни вещества

2014 г. започва използването на мобилна инсталация за производство на взривни вещества тип “тежко АНФО”.

2015 г. е въведен в експлоатация Завод за производство на емулсионни взривни вещества.

2017 започва използването на мобилна инсталация за производство на взривно вещество “АНФО”. 

 

 

КОНТАКТИ

ЕСКАНА ИНВЕСТ 96 АД

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
9010 гр. Варна
ул. “Архитект Петко Момилов” № 26

т. 052 383155, 052 303127, факс:052 303475
e-mail: 
office@eskana.com

За Ескана Инвест 96
Заявка
За закупуване на взривни материали
Име*
Фамилия*
Фирма*
Имейл*
Телефон*
Искани взривни материали
Необходими количества
Срок на доставка
Транспорт
от - до
Охрана
Къде?
Уточнения*
Моля, попълнете символите Ескана Инвест 96
Затвори
Заявка
За транспорт и охрана
Име*
Фамилия*
Фирма*
Имейл*
Телефон*
Дата
Транспорт
от място
до място
Разрешително от МВР
Охрана
Изисквания
Уточнения*
Моля, попълнете символите Ескана Инвест 96
Затвори
Заявка
За обучение
Име*
Фамилия*
Фирма*
Имейл*
Телефон*
Обучение по
Период на провеждане
Брой участници
Уточнения*
Моля, попълнете символите Ескана Инвест 96
Затвори