Ескана Инвест 96

Продукти на Ескана Инвест 96

 Към момента фирмата произвежда пет вида взривни вещества:

„Грубодисперсен амонит 70/30 Л”,
„Грубодисперсен амонит 70/30 В”,
„Грубодисперсен амонит 79/21 Л”,
„Грубодисперсен амонит 79/21 В” и
„Есканфо”

Взривните вещества са предназначени за извършване на промишлени взривни работи в открити обекти със сухи и слабо оводнени сондажи без проточна вода и хидростатично налягане, при температура на околната среда от минус 30°С до 50°С.

Заявка за закупуване

КОНТАКТИ

ЕСКАНА ИНВЕСТ 96 АД

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
9010 гр. Варна
ул. “Архитект Петко Момилов” № 26

т. 052 383155, 052 303127, факс:052 303475
e-mail: 
office@eskana.com

Заявка
За закупуване на взривни материали
Име*
Фамилия*
Фирма*
Имейл*
Телефон*
Искани взривни материали
Необходими количества
Срок на доставка
Транспорт
от - до
Охрана
Къде?
Уточнения*
Моля, попълнете символите Ескана Инвест 96
Затвори
Заявка
За транспорт и охрана
Име*
Фамилия*
Фирма*
Имейл*
Телефон*
Дата
Транспорт
от място
до място
Разрешително от МВР
Охрана
Изисквания
Уточнения*
Моля, попълнете символите Ескана Инвест 96
Затвори
Заявка
За обучение
Име*
Фамилия*
Фирма*
Имейл*
Телефон*
Обучение по
Период на провеждане
Брой участници
Уточнения*
Моля, попълнете символите Ескана Инвест 96
Затвори