Ескана Инвест 96

Производство на промишлени взривни вещества

Дружеството разполага с две бази за производсво на взривни вещества

В производсвената база „Сини вир”, в близост до с. Цонево, общ. Дългопол се произвежда пет типа опаковани взривни вещества „Грубодисперсен амонит 70/30 Л”, „Грубодисперсен амонит 70/30 В”, „Грубодисперсен амонит 79/21 Л”, „Грубодисперсен амонит 79/21 В” и „Есканфо”.

От 2015 г. е въведен в експолатация Завод за производство на емулсионни взривни вещества, гр. Девня. В Завода се произвежда емулсионна матрица и опаковано емулсионно взривно вещество „Хидромайт 1100”.

Фирмата разполага с мобилни машини за производство на химически газифицирани емулсионни взривни вещества „Хидромайт 100”, взривни вещества тип „тежко АНФО” „Хидромайт 70” и „Хидромайт 70 AL” и взривно вещество „АНФО”. Производството се извършва на мястото на тяхната употреба и директно се зареждат във взривния сондаж. 

Вижте произвежданите от Ескана Инвест 96 взривни вещества.

КОНТАКТИ

ЕСКАНА ИНВЕСТ 96 АД

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
9010 гр. Варна
ул. “Архитект Петко Момилов” № 26

т. 052 383155, 052 303127, факс:052 303475
e-mail: 
office@eskana.com

Заявка
За закупуване на взривни материали
Име*
Фамилия*
Фирма*
Имейл*
Телефон*
Искани взривни материали
Необходими количества
Срок на доставка
Транспорт
от - до
Охрана
Къде?
Уточнения*
Моля, попълнете символите Ескана Инвест 96
Затвори
Заявка
За транспорт и охрана
Име*
Фамилия*
Фирма*
Имейл*
Телефон*
Дата
Транспорт
от място
до място
Разрешително от МВР
Охрана
Изисквания
Уточнения*
Моля, попълнете символите Ескана Инвест 96
Затвори
Заявка
За обучение
Име*
Фамилия*
Фирма*
Имейл*
Телефон*
Обучение по
Период на провеждане
Брой участници
Уточнения*
Моля, попълнете символите Ескана Инвест 96
Затвори