Ескана Инвест 96

Разрешителни, лицензи и членство

 За осъществяване на своята дейност Дружеството притежава следните лицензи, разрешителни и сертификати

Разрешение за производство на взривни вещества

Разрешение от ИА „Главна инспекция по труда” към МТСП. – обучение на основен персонал за взривни работи.

Лиценз за извършване на охранителна дейност на имуществото на физически и юридически лица № 1361/13.01.2009 г. и за самоохрана №1895/11.05.2012, валидни за територията на цялата страна.

Разрешения за търговия, съхранение и употреба на взриви вещества, издадени от МВР. 

Сертификати за съответствие на произвежданите продукти с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривни вещества за граждански цели, въвеждаща Директива 93/15/ЕЕС.

http://www.bds-bg.org/bg/images/logo.gif

Дружеството членува и е Председател на Технически комитет по станартизация ТК 86 „Взривни вещества за граждански цели, пиротехнически изделия и ракетни горива”

 Adobe Systems

 Ескана Инвест 96 АД членува и е Председател на Сдружението на Производителите на взривни вещества в България

КОНТАКТИ

ЕСКАНА ИНВЕСТ 96 АД

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
9010 гр. Варна
ул. “Архитект Петко Момилов” № 26

т. 052 383155, 052 303127, факс:052 303475
e-mail: 
office@eskana.com

Заявка
За закупуване на взривни материали
Име*
Фамилия*
Фирма*
Имейл*
Телефон*
Искани взривни материали
Необходими количества
Срок на доставка
Транспорт
от - до
Охрана
Къде?
Уточнения*
Моля, попълнете символите Ескана Инвест 96
Затвори
Заявка
За транспорт и охрана
Име*
Фамилия*
Фирма*
Имейл*
Телефон*
Дата
Транспорт
от място
до място
Разрешително от МВР
Охрана
Изисквания
Уточнения*
Моля, попълнете символите Ескана Инвест 96
Затвори
Заявка
За обучение
Име*
Фамилия*
Фирма*
Имейл*
Телефон*
Обучение по
Период на провеждане
Брой участници
Уточнения*
Моля, попълнете символите Ескана Инвест 96
Затвори