Ескана Инвест 96

Референции и партньори на Ескана Инвест 96

Визия

Лидерство на пазара, устойчив растеж, надеждност, сигурност и професионализъм.

Мисия

Да бъдем добър бизнес партньор на нашите клиенти, да работим етично и професионално и да помагаме за опазването на околната среда.

В същото време за нас е важно да осъществяваме нашата дейност отговорно, за да гарантираме устойчивото развитие на Дружеството.

Да създадем работна среда, която насърчава служителите да реализират най-пълно възможностите си.

Ценности

Морал – честно, справедливо и отговорно поведение в отношенията с клиенти, колеги и партньори.

Професионализъм –да прилагаме възможно най-добрите умения, знания и опит.

Творчество – ние помагаме на нашите служители да достигнат пълния си потенциал, подкрепяме иновацията, постоянния стремеж към познание и усъвършенстване.

Уважение – открито, честно и почтено отношение към всички.

Някои от нашите партньори са:

• „Ескана” АД
• „Андезит” ООД
• „Скални материали” АД
• S.C. PROSPECTIUNI S.A., Romania
• “JKX BULKAN BG” EAД, 
• „Гео проект инженеринг” ООД

За осъществяване на своята дейност Дружеството притежава следните лицензи, разрешителни и сертификати.

Разрешение от ИА „Главна инспекция по труда” към МТСП. –проектиране на специални взривни работи.

Разрешение от ИА „Главна инспекция по труда” към МТСП. – обучение на оснвен персонал за взривни работи.

Лиценз за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна № 1361/13.01.2009 г.

Разрешения за производство, търговия и съхранение на взриви вещества, издадени от МВР. 

Сертификати за съответствие на произвежданите продукти с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривни вещества за граждански цели, въвеждаща Директива 93/15/ЕЕС.

КОНТАКТИ

ЕСКАНА ИНВЕСТ 96 АД

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
9010 гр. Варна
ул. “Архитект Петко Момилов” № 26

т. 052 383155, 052 303127, факс:052 303475
e-mail: 
office@eskana.com

Заявка
За закупуване на взривни материали
Име*
Фамилия*
Фирма*
Имейл*
Телефон*
Искани взривни материали
Необходими количества
Срок на доставка
Транспорт
от - до
Охрана
Къде?
Уточнения*
Моля, попълнете символите Ескана Инвест 96
Затвори
Заявка
За транспорт и охрана
Име*
Фамилия*
Фирма*
Имейл*
Телефон*
Дата
Транспорт
от място
до място
Разрешително от МВР
Охрана
Изисквания
Уточнения*
Моля, попълнете символите Ескана Инвест 96
Затвори
Заявка
За обучение
Име*
Фамилия*
Фирма*
Имейл*
Телефон*
Обучение по
Период на провеждане
Брой участници
Уточнения*
Моля, попълнете символите Ескана Инвест 96
Затвори