Ескана Инвест 96

Транспорт на опасни товари по шосе

За извършване на тази дейност, фирмата разполага със специално оборудвани камиони EXIII и ЕX II, отговарящп на изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе клас I Взривни вещества.

Мобилните машини за производство на емулсионни взривни вещества, взривни вещества тип “Тежко АНФО” и „АНФО” имат Удостоверение за съответствие с ADR, тип EX III, MEMU. Мобилните машини са оборудвани със сертифицирани контейнери за транспортиране на средства за взривяване.

Дружеството разполага и с автомобил цистерна за превоз на опасни товари Клас 3, Клас 5.1, UN No 1202, 1942.

Дейностите по транспорта са организирани в съответствие с изискванията на Наредба 40 за условията и реда за извършване на превоз на опасни товари и Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе ADR.

КОНТАКТИ

ЕСКАНА ИНВЕСТ 96 АД

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
9010 гр. Варна
ул. “Архитект Петко Момилов” № 26

т. 052 383155, 052 303127, факс:052 303475
e-mail: 
office@eskana.com

Заявка
За закупуване на взривни материали
Име*
Фамилия*
Фирма*
Имейл*
Телефон*
Искани взривни материали
Необходими количества
Срок на доставка
Транспорт
от - до
Охрана
Къде?
Уточнения*
Моля, попълнете символите Ескана Инвест 96
Затвори
Заявка
За транспорт и охрана
Име*
Фамилия*
Фирма*
Имейл*
Телефон*
Дата
Транспорт
от място
до място
Разрешително от МВР
Охрана
Изисквания
Уточнения*
Моля, попълнете символите Ескана Инвест 96
Затвори
Заявка
За обучение
Име*
Фамилия*
Фирма*
Имейл*
Телефон*
Обучение по
Период на провеждане
Брой участници
Уточнения*
Моля, попълнете символите Ескана Инвест 96
Затвори