Собственик на сайта

Сайтът е собственост на Ескана Инвест 96 АД, ЕИК: 103090514, адрес по регистрация: Варна, ул. Арх. П. Момилов № 26. Ескана Инвест 96 е получател и обработва запитванията от сайта.

Събирани лични данни и начини на използване

Попълването и изпращането на данни в контактна форма или форма за поръчка в сайта води до съхраняването им в защитена с парола част от сайта. Освен попълнените данни системата съхранява и Вашия IP адрес, който се използва единствено за целите на вътрешен маркетингов анализ и за евентуално предотвратяване на атаки от конкретни адреси.

Вашите данни ще бъдат използвани единствено за целите на дейността на Ескана Инвест 96 - за да Ви бъде изпратена оферта и за вътрешни маркетингови анализи. Данните Ви няма да бъдат предоставяни - възмездно или безвъзмездно - на трети лица.

Външни статистически инструменти

Сайтът ползва сьтатистически инструмент Google Analytics настроен в режим на анонимизация на IP адресите, който предотвратява събирането на лични данни от този външен инструмент.

Предложение за покупка

Никаква част от информацията в сайта не може да бъде разглеждана като предложение за покупка на стока или предложение за предоставяне на услуга, обвързващо Ескана Инвест 96 АД по какъвто и да е начин. Сайтът предоставя единствено обща информация за предлаганите от нас стоки и услуги. Всяка конкретна сделка с нас подлежи на допълнително индивидуално договаряне.